Vi är ett familjeföretag med lång erfarenhet i branschen. Tillsammans med ledande experter har vi tagit fram våra egna lätta, snygga och svensktillverkade rullstolar.

En styrka som vi gärna skryter om, är möjligheten att anpassa våra produkter till dina behov. Vi jobbar dagligen med att ta fram specialanpassningar som underlättar vardagen för speciellt behövande personer.

Vår affärsidé är att bättre än någon annan tillgodose våra kunders behov av hjälpmedel och att alltid hitta en fungerande lösning att klara av vardagens bestyr med. Målsättningen är att kunna erbjuda kunden den bästa kombinationen av kvalitet, service och pris.

Hör gärna av dig till oss, så berättar vi mer!

 

Superior Sweden AB
Hangvar Skola 708
S-624 54 Lärbro
Phone +46 498 22 39 00
Mobile +46 70 972 26 46
Fax +46 498 22 39 11

info@superiorsweden.com
www.superiorsweden.com


 


 We are a family company with long experience in this business. We have, together with leading experts, developed theese easy, good looking and Swedish manufactured wheelchairs.

A strength that we like to brag about, is our ability to adapt our products to your needs. It is our daily job to come up with special adaptions that makes the day easier for people with special needs.

Our business idea is to, better than anyone else, meet our customers need of aids and to always find a functioning solution to handle the daily work with. Our goal is to be able to offer the customer the best combination of quality, service and price.

Please contact us, and we will tell you more!

Superior Sweden AB
Hangvar Skola 708
S-624 54 Lärbro
Phone +46 498 22 39 00
Mobile +46 70 972 26 46
Fax +46 498 22 39 11

info@superiorsweden.com
www.superiorsweden.com

 

Superior Sweden ABTelefon / Telephone: +46 498 22 39 00Webbplatskarta / Website map